ספקי כוח - מורכבים על לוח

מקור כוח הוא מכשיר הממיר צורות אחרות של אנרגיה לאנרגיה חשמלית.

חפש לפי קטגוריית משנה