חיישנים, מתמרים

חיישן הוא מכשיר איתור מסוגל לקלוט פלט מידע יכול נמדד, לשדר, תהליך, חנות, תצוגה, השיא ולשלוט במידע הרגיש.

חפש לפי קטגוריית משנה